Hoşgeldiniz!

       Bu birimin amacı, Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenim Gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde Engelli Öğrenci Birimi yapılanmasını ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE FAALİYET RAPORU 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erişilebilir Üniversiteler Semineri

  
17 Ekim 2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara Gimat Otel'de gerçekleştirilen 5. Erişilebilir Üniversiteler Semineri'ne üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcımız Prof.Dr Metin BEDİR, Yapı ve Teknik işler Daire Başkanı Osman Durna ve Engelli Öğrenci Birimi sorumlusu Serdar OYMACI katılmıştır.


  Dezavantajlı Gençlerin Rehabilitasyonu

  
7-8 Haziran'da SODES "Dezavantajlı Gençlerin Rehabilitasyonu" Projesi Kapsamında yapılan eğitim semineri çıktıları;

Üniversitelerde Görme Engelli Öğrencilerin Sorunları ve Bu Konuda Akademisyenlere Düşen Görevler

Engellerin Farkında mıyız?

Görme Engelli Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

“ENGELLİLERİ TANIMAYA VAR MISIN?”

  
    Gaziantep Üniversitesi ve T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan “Engellileri Tanımaya Var mısın?” adlı eylem 3.1 Gençlik Değişimleri Projesi kapsamında Romanya, Polonya, İspanya, Azerbaycan, Türkiye ve Suriye’den gelen toplam 40 genç Gaziantep Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir hafta boyunca engelli bireylerin hayatlarını ve ihtiyaçlarını anlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmişlerdir. 5 değişik sivil toplum kuruluşunun katıldığı projede gençler yeni ortaklık ve yeni proje fikirleri oluşturmuşlardır.  
    Avrupa Birliği projeleri aracılığı ile Gaziantep’in Uluslararası arenada tanınmasını sağlayan Gaziantep Üniversitesi, üniversiteli gençlerin başka kültürleri tanıyabilmeleri ve kendi kütlülerini tanıtabilmeleri, Türkiye ve diğer ülkeler arasında bir kültür köprüsü kurulması konusunda önemli bir adım atmıştır.  

     
     
     
     
     
     
        
  
     
Projenin Amaçları: 
  • Avrupa düzeyinde işbirliğini geliştirmek,
  • Avrupalı benzer kuruluşlarla bir araya gelerek bilgi ve tecrübe alışverişini sağlamak,
  • Engelli bireyleri daha yakından tanımak,
  • Avrupa’daki uygulamalar hakkında bilgi edinmek,
  • En iyi uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • İyi modelleri saptayarak uygulanmasını sağlamak ve özendirerek ve yaygınlaştırılması yoluyla engellilere yönelik eğitimin kaliteyi artırmak,
  • Engelli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamak için gereksinimleri ortaya çıkartmak,
  • Bilgi ve tecrübe alışverişi aracılığıyla önyargıların ortadan kaldırılmasını sağlamak.
 
Proje No: TR–3/1–117–2009-R3
Yasal Temsilci: Prof. Dr. Fahrettin Göğüş
Proje Sorumlusu: Nur İncetahtacı Günal
Faaliyet Tarihi: 16-23 Kasım 2009